ORGANIZATORZY / Województwo Małopolskie

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. O sile regionu stanowi ogromny potencjał biznesowy, dostęp do wykwalifikowanych kadr, inwestycje w rozwój nowoczesnych technologii, a także zaplecze infrastrukturalne.

Od lat Województwo Małopolskie podejmuje szereg działań, które pozwalają tworzyć przyjazny klimat inwestycyjny i rozwijać – wraz z partnerami z regionu – ekosystem przedsiębiorczości. Wśród przykładowych inicjatyw warto wskazać m.in.:

- Program akceleracyjny #StartUP Małopolska, w ramach którego pomagamy młodym małopolskim firmom szybciej się rozwijać;

- Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, który już od kilkunastu lat wspiera organizatorów wydarzeń technologicznych i dla branż kreatywnych, dzięki czemu w Małopolsce odbywa się wiele wartościowych przedsięwzięć pozwalających rozwijać kompetencje oraz nawiązywać cenne kontakty biznesowe;

- Centrum Business in Małopolska, współpracujące na co dzień z inwestorami i małopolskimi firmami zainteresowanymi działalnością eksportową,

- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce, będący prawdziwym świętem przedsiębiorczości, w trakcie którego tysiące Małopolan mogą skorzystać z bogatej oferty aktywności, by podnosić wiedzę na temat prowadzenia biznesu i inspirować się do działania.

Zapoznaj się z naszymi projektami i odwiedź nasze strony internetowe:

www.businessinmalopolska.pl

www.innowacyjna.malopolska.pl

www.innowacyjnystart.pl

www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl