ORGANIZATORZY / Województwo Małopolskie

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. O sile regionu stanowi ogromny potencjał biznesowy, dostęp do wykwalifikowanych kadr, inwestycje w rozwój nowoczesnych technologii, a także zaplecze infrastrukturalne.

Od lat Województwo Małopolskie podejmuje szereg działań, które pozwalają tworzyć przyjazny klimat inwestycyjny i rozwijać – wraz z partnerami z regionu – ekosystem przedsiębiorczości. Wśród przykładowych inicjatyw warto wskazać m.in.:

- Program akceleracyjny #StartUP Małopolska, w ramach którego pomagamy młodym małopolskim firmom szybciej się rozwijać;

- Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, który już od kilkunastu lat wspiera organizatorów wydarzeń technologicznych i dla branż kreatywnych, dzięki czemu w Małopolsce odbywa się wiele wartościowych przedsięwzięć pozwalających rozwijać kompetencje oraz nawiązywać cenne kontakty biznesowe;

- Centrum Business in Małopolska, współpracujące na co dzień z inwestorami i małopolskimi firmami zainteresowanymi działalnością eksportową,

- Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce, będący prawdziwym świętem przedsiębiorczości, w trakcie którego tysiące Małopolan mogą skorzystać z bogatej oferty aktywności, by podnosić wiedzę na temat prowadzenia biznesu i inspirować się do działania.

Zapoznaj się z naszymi projektami i odwiedź nasze strony internetowe:

www.businessinmalopolska.pl

www.innowacyjna.malopolska.pl

www.innowacyjnystart.pl

www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl

Przy realizacji programu Województwo Małopolskie współpracuje z firmą Startup Academy.

ORGANIZATORZY / Startup Academy

Startup Academy to organizacja wspierająca:

- samorządy z całej Polski, które są gotowe lokalnie szerzyć przedsiębiorczość wśród młodych ludzi,

- duże firmy chcące zwiększyć efektywność swoich działań oraz generować innowacje, stosując narzędzia, metody i techniki startupowe,

- przedsiębiorców, którzy chcą wystartować i rozwinąć własny biznes.

Od listopada 2019 roku Startup Academy jest Akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji.

Logo Startup Academy

Program akceleracyjny #StartUP Małopolska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Edycje I-V programu zrealizowane zostały w ramach projektu pn. „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.